تعمیرات سایدبای ساید و یخچال فریزر

اگر دستگاه در یخ سازی و خروج یخ دچار مشکل شد مرسوم ترین اتفاق در این زمان پر شدن مخزن اصلی یخ میباشد در صورت بروز ابتدا مخزن یخ را خارج و آنرا تکان دهید. پس مجددا اقدام به گرفتن یخ کنید در صورت حل نشدن مشکل با شرکت تماس بگیرید.