تعمیر کولر گازی

اگر در کولر نشتی گاز بوجود آمده یا فیلتر هوا کثیف شده یا سرمایش کم شده و یا خرابی برد الکتریکی ایجاد شده و یا خرابی برد الکتریکی ایجاد شده و یا برفک روی لوله ها دیده میشود یا سیستم تهویه مرکزی روشن نمی شود نیاز است با تعمیرکار تماس بگیرید.